Посилання на наукові сайти
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПІДПОРЯДКОВАНІ МОН:
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти  - http://www.iitzo.gov.ua/
Український інститут науково-технічної та економічної інформації - www.uintei.kiev.ua
Запорізький державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.zcntei.zp.ua
Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cntei.kiev.ua
Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cstei.lviv.ua
Полтавський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.nti.poltava.ua
Сумський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/branch/cntei/
Хмельницький державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cntei.com
Черкаський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cntei.ck.ua
Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації - www.cntei.info
Національний антарктичний науковий центр - www.uac.gov.ua
Державний інститут науково-технічної та інноваційної експетизи - www.dintie.org
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України - www.iai.donetsk.ua
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України - ite.cv.ukrtel.net
Інститут фізичної оптики - www.ifo.lviv.ua
Кримська астрофізична обсерваторія(КрАО) - www.crao.crimea.ua
Миколаївська астрономічна обсерваторія (МАО) - www.mao.nikolaev.ua
Інститут прикладного системного аналізу НАН України та МОН України - ipsa.edu.ua
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО/МПІ НАН України та Міносвіти України - www.dlab.kiev.ua

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПІДПОРЯДКОВАНІ НАН:
Нацiональна академiя наук України - www.nas.gov.ua
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua
Головна астрономiчна обсерваторiя НАН України - www.mao.kiev.ua
Інститут археології НАН України - www.iananu.kiev.ua
Iнститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України - ln.com.ua/~iicb
Інститут біології південних морів НАН України - www.ibss.iuf.net
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна - www.biochemistry.org.ua
Інститут газу НАН України - www.gas.naverex.kiev.ua
Iнститут геології і геохімії горючих копалин НАН України - geofuel.lviv.net
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України - www.igph.kiev.ua
Інститут гідромеханіки НАН України - www.hydromech.kiev.ua
Інститут електродинаміки НАН України - ied15.narod.ru
Інститут електрозварювання Ім.Є.О.Патона НАН України - paton.kiev.ua
Інститут загальної енергетики НАН України - www.ienergy.kiev.ua
Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України - www.ionc.kar.net
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України - www.icyb.kiev.ua
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України - biophysics.kiev.ua
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України - www.gilan.uar.net/nasu/sil/ilnan_ht.html
Інститут математики НАН України - www.imath.kiev.ua
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України - www.gilan.uar.net/nasu/riafe.html
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України - www.imbig.org.ua
Інститут прикладної інформатики НАН України - www.iprinet.kiev.ua
Інститут прикладної фізики НАН України - www.iap.iatp.org.ua
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України - www.users.itl.net.ua/ipcc
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України - www.immsp.kiev.ua
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України - www.materials.kiev.ua
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України - www.ipp.kiev.ua
Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України - users.iptelecom.net.ua/~ipn261
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України - www.ipri.kiev.ua
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України - www.ispe.ldc.net
Інститут соціології НАН України - www.i-soc.com.ua
Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України - www.bitp.kiev.ua
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України - www.macromol.kiev.ua
Iнститут української археографiї та джерелознавства iм. М.С.Грушевського - www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця - www.biph.kiev.ua
Інститут фізики конденсованих систем НАН України - www.icmp.lviv.ua
Інститут фізики напівпровідників НАН України - www.isp.kiev.ua
Карпатське відділення інституту геофізики НАН України - www.cb-igph.lviv.ua
Морський гiдрофiзичний iнститут НАН України - www.mhi.iuf.net
Науковий центр "Iнститут ядерних дослiджень" НАН України - www.kinr.kiev.ua
Науково-технологiчний концерн (НТК)"Iнститут монокристалiв" НАН України - www.isc.kharkov.com
Pадiоастрономiчний інститут НАН України - www.ira.kharkov.ua
СКТБ з дослідним виробництвом Iнституту проблем міцності НАН України - www.sdtb.kiev.ua
Фiзико-механiчний iнститут iм. Карпенка НАН України - www.ipm.lviv.ua
Фiзико-технологiчний інститут металiв та сплавiв НАН України - www.ptima.kiev.ua
Фiзико-технiчний інститут низьких температур iм. Б.I. Вєркiна НАН України - www.ilt.kharkov.ua

ІНШІ НАУКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ:
Академія наук Криму - www.ccssu.crimea.ua/crimea/ac
Нацiональний iнститут стратегiчних дослiджень - www.niss.gov.ua
Нацiональний науковий центр "Харкiвський фiзико-технологiчний iнститут" - www.kipt.kharkov.ua
Інформація з наукових питань в ІНТЕРНЕТІ - ilt.kharkov.ua/bvi/resources/resources_u.html
(CRDF) Фонд цивільних досліджень і розвитку (США) - www.crdf.org
Інформаційна служба Європейського товариства досліджень і розвитку - www.nato.int/science

Роздрукувати сторінку

Повернутися назад
© 2012-2017 Відділ освіти виконкому Бердянської міськради
71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Університетська,33
Телефон: (06153) 4-70-10 Електронна пошта:oono@rada-berdyansk.gov.ua