Психолого-медико-педагогічна консультація
Матеріали семінару ПМПК:
Завантажити: посилання

Напрямки діяльності психолого-медико-педагогічних консультації:
- раннє виявлення дітей з труднощами та порушеннями психофізичного розвитку;
- збір даних про кількість дітей з особливими освітніми потребами в місті та створення банків даних про них за видами порушень психофізичного розвитку; - психолого-педагогічне вивчення дітей і надання рекомендацій;
- аналіз даних про особливі освітні потреби дітей міста;
- сприяння розвитку інклюзивної освіти;
- методична робота з батьками, педагогами інклюзивних класів;
- супровід сімей, які самостійно виховують дітей із складною та тяжкою патологією;
- просвітницька діяльність.

Підстава для направлення дитини на діагностичне обстеження психолого-медико-педагогічної консультації:
- стійка неуспішність,
- специфічні труднощі в оволодінні навчальним матеріалом,
- наявне відставання чи відхилення від норми у розумовому розвитку,
- порушення поведінки.

Консультування в психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється:
- з власної ініціативи батьків,
- з ініціативи педагогів та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, з відповідно оформленими документами;
- з ініціативи служб у справах дітей з відповідно оформленими документами.
Психолого-педагогічне вивчення дитини відбувається в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

Документи, необхідні для психолого-педагогічного вивчення дитини:
- паспорт батьків, відповідно оформлені документи осіб, які замінюють батьків; - свідоцтво про народження дитини;
- зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнки тощо;
- результати психологічного вивчення та педагогічна характеристика про результати та динаміку навчання дитини;
- довідки про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);
-"Історія розвитку дитини" (ф.112/о) (у разі необхідності).

Додатково завантажити:
Чтобы учение было в радость
Мовчуни
К какому специалисту обратиться
Во сколько лет лучше обращаться к логопеду

Нормативно-правова база ПМПК:
Лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України від 07.09.2015 № 2.1/10-39
Завантажити

Перелік програм 2015-2016 н.р.
Завантажити

Лист Міністерство освіти і науки України від 05.06.2015 №1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»
Завантажити

Президент України
УКАЗ від 17.04.2002 № 347/2002 Про Національну доктрину розвитку освіти

Верховна Рада України. Закон України від 23.05.1991 №1060-XII
Про освіту

Верховна Рада України. Закон України від 11.07.2001 № 2628-III
Про дошкільну освіту

Верховна Рада України. Закон України від 13.05.1999 №651-XIV
Про загальну середню освіту

Верховна Рада України. Закон України від 26.04.2001 № 2402-III
Про охорону дитинства

Верховна Рада України. Закон України від 21.03.1991 № 875-XII
Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

Верховна Рада України. Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV
Про реабілітацію інвалідів в Україні

Кабінет Міністрів України. Постанова від 15.08.2011 №872
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Кабінет Міністрів України. Постанова від 05.07.2004 №848
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Кабінет Міністрів України. Постанова від 23.04.2003 № 585
Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Кабінет Міністрів України. Постанова від 12.10.2000 № 1545
Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Кабінет Міністрів України. Постанова від 12.04.2000 №646
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Міністерство освіти і науки України. Наказ від 07.07.2004 №569/38
Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

Міністерство освіти і науки України. Наказ від 13.05.1993 №135
Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти

Міністерство освіти і науки України. Наказ від 01.02.2013 №72/78
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я

Міністерство освіти і науки України. Лист від 02.04.2012 №1/9-245
Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах

Поради батькам:
По-справжньому любіть дитину
Навчіться по-справжньому любити дитину: жаліти її, втішати, підтримувати, допомагати, довіряти, дозволяти.

Не викорінюйте недоліки
Намагайтесь допомагати дитині долати різні труднощі, а не викорінюйте її недоліки.

Хваліть частіше
Допоможіть дитині знайти для себе захисну маску (не плутайте з лицемірством). Хай вона складається з її достоїнств

Вірте у дитину
Дитина залежить від оцінки оточуючих, і не бійтеся її "перехвалити". Використовуйте найменшу можливість підкреслити в дитині її позитивні риси, нові досягнення, просування вперед. У кожній дитині своя індивідуальна потреба в заохоченні (визначте цю потребу).

Пробуджуйте добре
У зауваженнях важливе дозування, форма, емоційний підтекст, ваша віра в те, що дитина помилилась.

Погана не дитина, а вчинок
Не втомлюйтеся викликати в дитині добре і не пробуджуйте зайвими криками дурне (погане).

Не ображайтесь всерйоз
Дитина повинна відчувати, що ви сердитись не тому, що вона погана, а тому, що вона, така гарна і розумна, приголомшила вас своїм негарним вчинком.

Вседозволеність нещаслива
Показуючи сердитість чи образу, ніколи всерйоз не ображайтесь на дитину. Вона вам не рівня і ніколи нею не буде. Не перетворюйте дітей у вічних своїх боржників. Ви подарували їй життя, а не дали його у кредит, ще під великі проценти чи (борони Боже!) із загрозою боргової в'язниці через непогашення.

Вчіть компромісу
Дитина, якій все дозволено, теж нещаслива В необмеженому просторі вседозволеності, де немає орієнтирів, дитині незатишно, а головне, вона втрачає відчуття, що є щось, чого не можна.

Єдність у головному
Передавайте дитині такий досвід взаємовідносин як компроміс.

Варіативність батьківських ролей
Батьки повинні бути єдині у головному: уявленні про добро і зло, гарне і погане, та не боятися обирати різні ролі: того, хто карає, і того, хто милує ( у певній ситуації). Головне, щоб ролі не закріплювалися, а їх варіативність - це емоційний вихід дитини з проблеми.

Підносьте душу дитини
Правильне виховання - це підвищення рівня даної особистості (психоелевація - "eiеvаrе"' (лат.) - здійматися, сходити вгору, підноситися) - піднесення душі...
Підносьте душу вашої дитини!


Підготовка до ОПМПК:
За довідками звертатися до кабінету № 15 Бердянського міського відділу освіти (міська ПМПК, телефон 4-74-40).

Психолого-педагогічне вивчення дітей і підлітків в Запорізькій обласній психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється за попереднім записом (телефон (0612) 62-34-71), тільки в присутності батьків (можливо одного з них) або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:
1) паспорта одного з батьків (опікунів). Для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які знаходяться під опікою надається документ, який підтверджує статус дитини;
2) свідоцтва про народження дитини;
3) «Картки стану здоров’я і розвитку дитини» Завантажити (на 2 аркушах (4 сторінки)) з висновками лікарів: педіатра, психіатра, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога (ЛОР), ортопеда (хірурга). Для дітей з вадами слуху, дітей, у яких відсутнє мовлення – висновок сурдолога та аудіограма; педагогічних працівників: логопеда, практичного психолога, вчителя або вихователя (педагогічна характеристика). Зазначені вище висновки спеціалістів являються обов’язковими, оформляються за місцем проживання дитини та повинні бути завірені підписом та печаткою спеціалістів закладів охорони здоров’я та освіти;
4) зошитів для контрольних робіт з математики та рідної мови - для дітей шкільного віку, малюнків;
5) медичної карти дитини;
6) документи (довідки) про додаткові обстеження дитини (за потребою);
7) індивідуальної програми реабілітації дитинии-інваліда;
8) попередній висновок ОПМПК (витяг з протоколу) при повторному зверненні в консультацію, у разі перегляду рекомендацій;
9) висновок консиліуму (шкільна ПМПК, навчального закладу) індивідуального супроводу дитини про динаміку та якість засвоєння знань під час випробувального терміну навчання.

За довідками звертатися до кабінету № 15 Бердянського міського відділу освіти (міська ПМПК, телефон 47440).

Роздрукувати сторінку

Повернутися назад
© 2012-2017 Відділ освіти виконкому Бердянської міськради
71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Університетська,33
Телефон: (06153) 4-70-10 Електронна пошта:oono@rada-berdyansk.gov.ua