НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА


Інформаційні ресурси порталу “Нова українська школа"

Концепція Нової української школи

Презентація Концепції Нової української школи

Нова Українська школа коротко
ТРЕНІНГ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРЕНЕРІВ

З 13 по 17 листопада 2017 року на базі ЗОІППО було проведено тренінг з підготовки регіональних тренерів щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» в закладах початкової освіти Запорізької області. Від Бердянська учасником тренінгу стала методист відділу освіти Дмитренко Л.О.

Сертифікати одержали 23 педагоги, які у 2018 році будуть здійснювати роботу з підготовки вчителів перших класів, заступників директорів до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти.

Родзинкою тренінгу була участь організації «The LEGO Foundation», тренери якої висвітлили питання освітнього потенціалу навчання з LEGO, методики «Шість цеглинок» тощо.

Корисною для майбутніх тренерів була робота з організації навчання дорослих, розкриття механізмів активізації професійного розвитку педагогів.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЕКТІ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

9 листопада на базі Бердянської гімназії № 1 «Надія» відбувся обласний науково-практичний семінар для заступників директорів із навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти з питань впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в межах реалізації Концепції Нова українська школа. Метою проведення заходу була розробка спільної програми науково-методичної роботи заступників директорів начальних закладів освіти та творчого колективу проекту на 2017-2018 навчальний рік.

Перед присутніми виступили: Сергієнко В.П., директор гімназії № 1 «Надія», яка познайомила присутніх з результатами роботи навчального закладу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України»; Кириленко С.В., науковий консультант проекту, кандидат педагогічних наук, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Кіян О.І., координатор Проекту, завідувач сектором експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук; Курінна А.Ф., проректор з науково-методичної роботи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, кандидат педагогічних наук.
Всі присутні відвідали та обговорили презентаційні уроки в проектних класах, які провели вчителі гімназії Войник Т.А.(3 клас, «Навчаємося разом»), Проценко Л.Л.(5 клас, «Природознавство. Мої фізичні відкриття»), Бельчева Н.Л.(4 клас, «Читання»), Кравчук Т.М. (6 клас, «Математика»). Заступники директора гімназії Володько О.М. та Проценко Л.Л. запросили всіх учасників семінару на творчу майстерню «З практики роботи».

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

В Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працювали вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об'ємах.

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження. Серед учасників проекту – Бердянська гімназія № 1 «Надія», яка вже 6-й рік втілює його в життя.

Підготовка вчителів до роботи в Новій українській школі


18-19 жовтня 2017 р. вчитель гімназії № 3 «Сузір’я» Пушкаш Вікторія Вікторівна брала участь у регіональному семінарі «Математичні основи інформатики», що проходив на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідно до концепції «Нова українська школа» та з метою підготовки вчителів інформатики до викладання вибіркових модулів у профільній школі з 2018-2019 н.р.

Зазначений захід відбувся за участю Ривкінда Йосифа Яковича, вчителя інформатики НВК «Школа-ліцей № 38 ім.В.М.Молчанова» м.Києва, Шакотька Віктора Васильовача, заступника директора з навчальної роботи Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка та вчителів інформатики Запорізької області.

Під час семінару учасники мали змогу ознайомитися із фундаментальними поняттями, визначеннями і математичними методами інформатики як фундаментальної природничої науки, що вивчає процеси передавання та опрацьовування даних, навчальними програмами вибіркових спецкурсів з інформатики та навчально-методичним забезпеченням.

ФотозвітЗМІНИ, ЩО ЧЕКАЮТЬ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


З першого вересня учні молодших класів та їхні батьки зіткнуться з новим підходом до навчання в школах. Ці зміни відображені в методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки, що стосуються викладання в загальноосвітніх навчальних закладах. Незважаючи на те, що в 2017-2018 роках більшість учнів молодших класів будуть навчатися за навчальною програмою, затвердженою в 2016 році, їх чекає низка змін.

Першокласників Міністерство освіти звільнило від домашніх завдань. Учням других класів дозволяється давати завдання, виконання яких загалом не перевищує 45 хвилин. Для третьокласників час виконання збільшується до однієї години десяти хвилин, для учнів четвертих класів - до півтори години. Крім того, учителям заборонили давати домашні завдання з додаткових підручників, посібників та зошитів з друкованою основою. Під заборону потрапить написання творів, складання таблиць і схем. Учні звільняються від домашньої роботи на час канікул, на вихідних та у святкові дні.

У першому класі допускається тільки вербальна оцінка. З другого по четвертий клас за 12 бальною шкалою будуть оцінюватися знання учнів з таких предметів, як "Українська мова", "Українська література", "Математика", "Природознавство". У свою чергу, з другого по четвертий клас будуть оцінюватися виключно на словах(вербально) "Інформатика", "Музика", "Образотворче мистецтво", "Фізкультура", "Я у світі", "Трудова дисципліна". У другому класі також допускається вербальна характеристика знань, умінь, навичок учнів і з інших предметів, але тільки з дозволу педагогічної ради навчального закладу. Школи можуть використовувати різні системи оцінювання за погодженням з місцевими органами управління освітою. Однак оцінки за семестр, за рік та результати державної підсумкової атестації потрібно буде вказувати за 12-бальною системою.

Міністерство освіти також рекомендує збільшити кількість інтегрованих уроків. "Головною метою інтегрованих уроків має бути не виклад максимального обсягу інформації, а формування цілісної картини світу та підвищення пізнавального інтересу учнів", – зазначається в методичних рекомендаціях Міністерства. У відомстві вважають, що подібні уроки може проводити самостійно один вчитель. Якщо другий предмет, який інтегрується, веде інший учитель, вони можуть працювати в парі. Крім того, роль другого вчителя можуть виконувати запрошені експерти, батьки або учні старшої школи. Також у МОН вважають результативними такі види занять, як урок-подорож, урок-казка, урок-свято. На цих уроках учитель може організувати читання літературних текстів, обговорення мультфільмів, дискусії з приводу актуальних подій, екскурсії, а також колективні творчі заняття.Участь освітян міста в дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня «Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи»Освітні нововведення стартували з реформи початкової школи. Починаючи з 2018-2019 н. р., в Україні введуть 12-річне навчання та запровадять новий державний стандарт освіти. Суть нової української школи полягає в переході від школи, де дітей напихають знаннями, до школи компетентностей ХХІ століття, школи для життя. Тобто вона буде давати не лише знання, а знання з умінням їх застосовувати. Це вимога нового змісту освіти, нових методик викладання вчителів і нового освітнього середовища.

У 2017-2018 навчальному році 100 шкіл по всій Україні пілотуватимуть новий Стандарт початкової загальної освіти. З 1 вересня Бердянська гімназія № 3 «Сузірʼя»(директор Кривуль О.В.) візьме участь у дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня «Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи як пілотний навчальний заклад. Стандарт передбачає інтеграцію(тобто об’єднання) 7 навчальних галузей у предмет «Я досліджую світ». Міністр освіти України Лілія Гриневич коментує це так: «Усі прогресивні системи освіти світу свідчать про те, що для дітей молодших класів природно відповідним є спосіб інтегрованого навчання й сприйняття світу через діяльність. Простими словами: кожен день у школі буде мати свою тему дня. Наприклад, якщо тема дня «Весняні першоцвіти», усі предмети – читання, математика, мистецтво, природознавство – крутяться навколо цієї теми. Це сприяє виробленню в дитини інтегрованого сприйняття світу. Окрім того будуть форми роботи з дітьми, управління класом. Діти будуть разом розробляти проекти, більше виходитимуть на вулицю».

Таким чином, у найближчому майбутньому освіта України буде спрямована на розвиток компетенцій. Це означає, що дітей будуть вчити знаходити інформацію, вирішувати проблеми, ефективно спілкуватися та прищеплювати інші вміння, важливі для успішної реалізації в суспільстві. Акцент буде зроблений на тому, щоб діти могли застосовувати отримані знання в реальному житті.

Бажаємо вчителям 1-х класів гімназії № 3 «Сузір’я» Акуленко А.М. та Золотухіній Н.П. успіхів у дослідно-експериментальній роботі.

Роздрукувати сторінку


Повернутися назад
© 2012-2017 Відділ освіти виконкому Бердянської міськради
71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Університетська,33
Телефон: (06153) 4-70-10 Електронна пошта:oono@rada-berdyansk.gov.ua