Стратегія сталого розвитку в Україні

План заходів присвячених Годині Землі 2016 в загальноосвітніх навчальних закладах міста: den-zeml.doc [100 Kb]


Новини проекту:
Година Землі 2016 стартує в Україні
WWF запрошує українців приєднатися до Години Землі! Ця кампанія щороку об’єднує всіх, кому небайдуже майбутнє Планети. Година Землі була започаткована Всесвітнім фондом природи WWF в Сіднеї (Австралія) у 2007 році і об’єднала понад 7000 міст у 172 країнах на всіх континентах у прагненні до майбутнього, де людина живе в гармонії з природою.
Загальноосвітні навчальні заклади міста взяли активну участь у кампанії «Година Землі 2016». У школах міста з 16 по 18 березня були проведені відкриті екологічні уроки, лінійки, класні години, виставки малюнків, стіннівок, присвячені Годині Землі 2016, в сфері енергоефективності, економії природних ресурсів щодня, збереження навколишнього природного середовища, ощадливого використання ресурсів задля подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою. В необхідності щоденних дій кожного громадянина, щодо збереження навколишнього природного середовища, ощадливого використання ресурсів і досягнення гармонії з природою. Це надасть можливість кожному громадянину України зробити свій внесок у поліпшення загальної екологічної ситуації. Докладніше та фотозвіт

Екологічна конференція «Моя планета – мій дім!»
18 березня в загальноосвітній школі № 2 відбулася восьма екологічна конференція «Моя планета - мій дім». На конференціі були підведенні підсумки екологічної діяльності учнівських колективів школи за 2015 рік та визначенні дії екологічної роботи в школі на наступний рік.
Учасниками конференції були учні 1-4 класів та їх батьки, які активно працювали протягом року над екологічними проблемами. Щиро вітали діти добрих друзів, почесних гостей конференції: депутата міської ради Байдалу В.В., голову мікрорайону «Центр» Губенко В.О., географа, члена українського товариства птахів Черемісіна В.М., вчителя екології рідного краю Черемісіну Р.М. З привітальним словом до учасників конференції звернулася директор школи Мелай Р.В.. Заступник директора з НВР Тетяна Іванюта і гості говорила про необхідність піклуватися про планету Земля та присвячувати їй не лише одну годину на рік, а постійно робити добрі справи задля планети. Докладніше та фотозвіт


Нормативно-правове забезпечення проекту:

Однією з фундаментальних цінностей людства є повага до природи, яка формується через екологічну культуру, духовність та усвідомленість наслідків своєї діяльності (Декларація тисячоліття ООН).

У відповідь на глобальні екологічні загрози, були прийняті три Конвенції ООН , а саме: Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням . Їх завдання - спрямовувати країни на шлях сталого розвитку. Україна ратифікувала всі три Конвенції .

Україна продемонструвала значні досягнення на шляху до ефективного врядування у сфері навколишнього середовища; зокрема у грудні 2010 року було прийнято Закон України «Про основні засади (Стратегію) національної екологічної політики». Цей Закон передбачає стабілізацію та поліпшення стану довкілля за рахунок інтеграції екологічних пріоритетів до різних напрямів соціально-економічної політики України. В Україні були розроблені пріоритети національної екологічної політики, які враховують принципи та положення трьох вищезазначених Конвенцій Ріо.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Пропонуємо Вам долучитися до впровадження освітнього модуля «Основи стратегії сталого розвитку в Україні» , який було розроблено в рамках проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України» Програми розвитку Організації об’єднаних націй в Україні .
ОСВІТНІЙ МОДУЛЬ
«Основи стратегії сталого розвитку в Україні»
(для 10 класу, 34 години, 1 година на тиждень)Актуальність впровадження освітнього модуля у навчально – виховних процес загальноосвітніх навчальних закладів України:

В умовах масштабних суспільно-політичних змін, які відбуваються в Україні, економічних перетворень, а також зростання антропогенного навантаження на природу, розроблення та впровадження в конкретні плани дій держави стратегії сталого розвитку (СР) є вимогою часу. Доцільність переходу до СР визначається як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками , що пов`язані з євро інтеграційними прагненнями України та необхідністю виконання міжнародних зобов`язань. Стратегія переходу до СР має ґрунтуватися на аналізі тих дисбалансів, які існують в економічних, соціальних та екологічних сферах, і на визначенні подальших шляхів їх подолання.

За роки незалежності в Україні склалася нераціональна структура природокористування та управління соціально-економічним розвитком держави, яка є неефективною та екологічно небезпечною. А саме, яскраво виражена сировина спрямованість експорту , що загрожує перетворенню України на сировинний придаток розвинутих країн.

Відмінною ознакою і фундаментальним принципом сталого розвитку є екосистем ний підхід до вирішення проблем будь-якого масштабу і рівня: глобального, національного, регіонального та місцевого. На підставі такого підходу мають бути змінені нестійкі моделі виробництва, споживання і життєдіяльності в інтересах сучасного та прийдешніх поколінь. Підтвердження
даної позиції міжнародної спільноти є наступне положення:»Держави спавпрацюють на засадах глобального партнерства з метою збереження, захисту і відтворення здорового стану і цілісності екосистеми Землі» (рішеня Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002).

На реалізацію такого підходу в Україні спрямована Комплекна програма впровадження на національному рівні рішень, ухвалених на всесвітньому саміті зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002), затверджена Кабінетом Міністрів України у 2003 р.

Відхід від традиційної «ресурсної і споживацької» стратегії розвитку потребує зміни поведінки суспільства, розроблення нових концепцій державного управління, підприємницької діяльності, зміни методології оцінки ролі та значення екосистем у житті людини і суспільства.

Невідповідність між темпами розвитку людства та ступенем відбиття їх у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України зумовила потребу в створенні спеціального освітнього модуля з питань сталого розвитку.

Модуль «Основи стратегії сталого розвитку в Україні» розраховано для роботи з учнями 10 класу, які вже мають певні знання та навички з природничих, економічних та правових галузей знань. Зміст навчального матеріалу модуля сприятиме набуттю учнями певних знань та навичок, необхідних для прийняття рішень у майбутній професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку .

Ознайомлення з теоретичним матеріалом та виконання практичних робіт дозволить учням більш докладніше вивчити питання зміни клімату, збереження біологічного різноманіття , запобігання поширенню процесів опустелювання.

Також спецкурс сприятиме розповсюдженню знань щодо глобальних екологічних проблем та розуміння впливу ставлень та поведінки населення у локальних місцевостях на глобальні наслідки для довкілля регіону, держави, планети.

Програма освітнього модуля побудована з огляду на дотримання системності знань та практичних навичок учнів, певної послідовності та наступності навчального матеріалу, а саме - виявлення зв’язків людини з природою; спостереження та аналіз змін у навколишньому середовищі, що відбуваються під впливом діяльності людини.

Мета освітнього модуля: сформувати активну громадянську позицію учнів щодо збалансованого розвитку економіки, політики, суспільства України шляхом активного застосування знань про сталий розвиток у повсякденному житті.

Завдання освітнього модуля наступні:
- сформувати на основі фундаментальних знань природничих, економічних та правових наук системності знання про сталий розвиток;
- сприяти оволодінню учнями науковими знаннями для розуміння взаємозв`язку у системі «людина – наука – виробництво – суспільство – природа»;
- допомогти учням сформувати цілісне уявлення про сучасні проблеми суспільства;
- сприяти розвитку особистої відповідальності за майбутнє суспільства, розвиток соціально-економічних систем та збереження довкілля.

Основними формами проведення та методами проведення навчальних занять модуля є лекції, дискусії, практичні роботи, семінари, рольові ігри.

Основними формами перевірки знань учнів є захисти проектів, аналітичні висновки за результатами виконаних практичних робіт.

Навчальні заняття, відповідно до програми модуля, проводяться один раз на тиждень (34 години на навчальний рік). Практична частина модуля складається з 14 годин, а теоретична – з 20 годин).

Тематичний план освітнього модулю «Основи стратегії сталого розвитку в України»


ТемаНорми навчальної роботи (год.)Теоретична частина (год.) Практична частина (год.)
Вступ22 -
1Національний шлях до сталого розвитку53 2
2Пріоритети сталого розвитку України в економічній сфері63 3
3Пріоритети сталого розвитку України в соціальній сфері63 3
4Пріоритети сталого розвитку України в екологічній сфері63 3
5Стратегічні засади формування сталого розвитку в Україні63 3
Узагальнення33
Разом3420 14


Роздрукувати сторінку

Повернутися назад
© 2012-2017 Відділ освіти виконкому Бердянської міськради
71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Університетська,33
Телефон: (06153) 4-70-10 Електронна пошта:oono@rada-berdyansk.gov.ua