Правила проведення ЗНО
Календарний план підготовки та проведення ЗНО-2017

Згідно наказу Міністерства і науки України № 889 від 27.07.2016 „Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти” зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 23 травня до 15 липня.

Причому результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів, а саме:
- української мови і літератури (української мови),
- математики або історії України (період ХХ - початок ХХІ століття),
- а також одного навчального предмету за вибором випускника) зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року.

Також Міністерство освіти і науки країни затвердило календарний план підготовки та проведення ЗНО випускників шкіл та абітурієнтів у 2017 році.

Реєстрація для участі в ЗНО буде проходити з 6 лютого до 17 березня 2017 року.

Внесення змін в реєстраційні дані можлива до 31 березня 2017 року.

Основна сесія ЗНО відбудеться з 23 травня по 16 червня.

Відомі строки проведення тестування з:
української мови і літератури - 23 травня,
іспанської, німецької, французької мовам - 25 травня,
англійської мови - 29 травня,
математики - 31 травня,
історії України - 2 червня,
російської мови - 6 червня,
біології - 8 червня,
географії — 12 червня, фізики — 14 червня, хімії — 16 червня.

Графік проведення додаткової сесії ЗНО буде оприлюднений 28 квітня 2017 року.

Пропонуємо ознайомитися із основними положеннями Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 533)
Проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Зовнішнє незалежне оцінювання за результатами здобуття повної загальної середньої освіти проводиться щороку і використовується для прийому до вищих навчальних закладів на конкурсній основі.

Рішення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти, приймається МОН не пізніше ніж за один календарний рік до його проведення.

Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з використанням технологій педагогічного тестування або інших педагогічних технологій контролю за рівнем навчальних досягнень.

Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання розробляються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання.
Завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк завдань) розробляються педагогічними, науковими, науково-педагогічними працівниками.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються МОН одночасно із затвердженням строків проведення зовнішнього незалежного оцінювання та переліку навчальних предметів за погодженням з громадськими об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів.

Перелік програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджується МОН та не пізніше ніж за півтора року до проведення зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.
Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної загальної середньої освіти не можуть виходити за межі навчальних програм загальної середньої освіти, затверджених відповідно до законодавства.

Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання укладаються державною мовою. За бажанням особи такі завдання надаються мовою національних меншин, якщо цією мовою здійснюється навчання в системі загальної середньої освіти (крім завдань з української мови і літератури, російської мови та іноземних мов).

Зовнішнє незалежне оцінювання за рішенням Українського центру оцінювання якості освіти може проводитися протягом кількох сесій (дат проведення зовнішнього незалежного оцінювання) залежно від кількості учасників зовнішнього оцінювання.

Після проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання для певної категорії осіб можуть бути організовані додаткові сесії.

Реєстрація осіб для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється за рішенням регламентної комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти.

У додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання беруть участь особи, які:
1) за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи;
2) у рік проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчаються за кордоном та не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з окремих навчальних предметів;
3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні;
4) не змогли пройти зовнішнє незалежне оцінювання під час основної сесії у зв’язку з участю в міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), що підтверджується відповідними документами;
5) не змогли взяти участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання через причини, які не залежали від дій та волі особи, що проходить зовнішнє незалежне оцінювання, та на які вона не може вплинути;
6) брали участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але стосовно них допущено порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти;
7) брали участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але не змогли виконати сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови для виконання сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання шляхом стандартизації процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Для учасників зовнішнього оцінювання з особливими освітніми потребами на підставі представлених ними висновків органів або закладів охорони здоров’я та рішень регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання в разі можливості створюються особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Учасники зовнішнього оцінювання розподіляються за місцем проходження (пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання, аудиторіями та робочими місцями) відповідно до порядку, встановленого Українським центром оцінювання якості освіти.

У пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання мають право перебувати працівники пункту, учасники зовнішнього оцінювання, а також особи, уповноважені для здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, особи, які надають медичні послуги, забезпечують охорону сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання та охорону громадського порядку.

Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться із забезпеченням створення умов конфіденційності змісту завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання до початку їх використання за призначенням, а також доставки, обробки та зберігання.
Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірки таких завдань з кожного навчального предмета до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.

Забезпечення громадського порядку та створення безпечних умов під час підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Медичне обслуговування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується місцевими органами виконавчої влади і здійснюється органами та закладами охорони здоров’я безкоштовно відповідно до вимог законодавства.

Місцеві органи виконавчої влади разом з органами та закладами охорони здоров’я забезпечують чергування медичних працівників у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання в дні його проведення.


Забезпечення створення безпечних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання, виконання заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій здійснюється місцевими органами виконавчої влади разом з ДСНС та її територіальними органами, які проводять профілактичні огляди пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин.

Громадський порядок, громадську безпеку в місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання забезпечують МВС, його органи та підрозділи.
Охорону Українського центру оцінювання якості освіти, регіональних центрів оцінювання якості освіти, їх об’єктів, а також пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів обробки та пунктів перевірки забезпечують МВС, його органи та підрозділи на підставі укладених договорів.

Координація діяльності щодо забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, підвезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до населених пунктів, де розташовані пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, організації медичного обслуговування, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, створення належних умов у місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання між регіональними центрами оцінювання якості освіти, пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання та місцевими органами виконавчої влади, закладами охорони здоров’я, територіальними органами, установами, організаціями, що належать до сфери управління ДСНС, органами та підрозділами МВС здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання

Результати зовнішнього незалежного оцінювання використовуються для:
1) прийому на навчання до навчальних закладів на наступний освітній рівень;
2) вивчення стану функціонування системи освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

Відповіді до завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета ухвалюються предметними фаховими комісіями при Українському центрі оцінювання якості освіти в день проведення зовнішнього незалежного оцінювання після його завершення. Ухвалені предметними фаховими комісіями відповіді до завдань з певного навчального предмета повинні бути оприлюднені протягом трьох робочих днів.

Підтвердженням результатів зовнішнього незалежного оцінювання є відповідні відомості, що формуються за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) як персоніфікований реєстр результатів учасників зовнішнього оцінювання, укладений в алфавітному порядку. Така відомість повинна бути затверджена керівником Українського центру оцінювання якості освіти.
У разі прийняття апеляційною комісією рішення про зміну результату зовнішнього незалежного оцінювання формується відповідна відомість, яка затверджується керівником Українського центру оцінювання якості освіти.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета можуть бути анульовані у разі:
1) виявлення в період часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, в учасника зовнішнього оцінювання або на його робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);
2) виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;
3) спілкування в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання в процесі виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання;
4) списування відповідей на завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання в іншого учасника зовнішнього оцінювання;
5) виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання іншою особою, що встановлено апеляційною комісією;
6) неповернення сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання особам, які проводять зовнішнє незалежне оцінювання, після завершення часу, відведеного для її виконання;
7) неправильне оформлення сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, що унеможливило оцінювання наданої відповіді або встановлення варіанта сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, завдання якої виконував учасник зовнішнього оцінювання;
8) пошкодження учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, що унеможливило її автоматизовану обробку;
9) персоналізація учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання або наявність у ній додаткових відміток, що не передбачені процедурою зовнішнього незалежного оцінювання;
10) дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання внаслідок порушення учасником зовнішнього оцінювання процедури зовнішнього незалежного оцінювання.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета анулюються рішенням Українського центру оцінювання якості освіти за поданням регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Порядок визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання встановлюється МОН.

Офіційне оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється не пізніше ніж через три тижні з дня проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.
Апеляція

Предметом апеляції є:
1) відмова в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;
2) порушення під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті його проведення, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього незалежного оцінювання;
3) результат зовнішнього незалежного оцінювання.

Розгляд апеляційної заяви щодо порушень під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти. Прийом апеляційних заяв здійснюється протягом чотирнадцяти календарних днів з дня завершення реєстрації.

Розгляд апеляційної заяви щодо порушення під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті його проведення, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього незалежного оцінювання, здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти. Прийом відповідної заяви здійснюється в день проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання до виходу особи з нього.

За результатами розгляду апеляційної заяви щодо порушення під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті його проведення, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього незалежного оцінювання, приймаються рішення про задоволення заяви та допуск особи до проходження зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується, та розглядається протягом десяти робочих днів з дня її надходження.

Розгляд апеляційної заяви щодо результатів виконання завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання здійснює апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти. Прийом відповідних заяв здійснюється протягом п’яти календарних днів з дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.
За результатами розгляду апеляційної заяви комісія приймає рішення про її задоволення та перегляд кількості балів або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з недостатністю підстав для зміни результату.

Порядок подання і розгляду апеляційної заяви та ознайомлення заявника з прийнятим апеляційною комісією рішенням визначається МОН.
Документи про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання

Документом, що засвідчує факт проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, а також у разі потреби в протоколах і відомостях, що надсилаються до місцевих органів управління освітою для подальшого використання.
Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання надсилається учаснику зовнішнього оцінювання за підсумком реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Технічний опис та зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання затверджується МОН.

Інформаційна картка є недійсною без сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

У сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання зазначається строк його дії.

Відомості про сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання вносяться до Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, які є доступними для перевірки їх достовірності під час прийому до вищих навчальних закладів.

Громадське спостереження та державний контроль

Громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.

Громадські організації, батьківські комітети, піклувальні ради навчальних закладів, засоби масової інформації можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання через уповноважених представників.

Громадське спостереження не може поширюватися на процеси розроблення та виготовлення завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання, організаційно-технологічні процеси, пов’язані з підготовкою до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, технічні заходи, що здійснюються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для обробки та перевірки сертифікаційних робіт.

Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання затверджується МОН.

Висвітлення інформації про проведення зовнішнього незалежного оцінювання в засобах масової інформації на засадах надання соціальної реклами забезпечує Держкомтелерадіо.

Державний контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Роздрукувати сторінку

Повернутися назад
© 2012-2017 Відділ освіти виконкому Бердянської міськради
71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Університетська,33
Телефон: (06153) 4-70-10 Електронна пошта:oono@rada-berdyansk.gov.ua